Označenie Eco-score, ekologické skóre potravín, môže byť čoskoro uvedené na obaloch potravín

Myšlienka hodnotenia produktu na základe jeho hodnoty v určitej oblasti nie je nová. Nutričné skóre už teraz úspešne informuje spotrebiteľov o výživovej hodnote výrobkov a to vďaka štítkom na obaloch výrobkov. Zjednodušené informácie a farebné označenie na etikete umožňujú zákazníkom sa rýchlo a ľahko rozhodnúť, či produktu venovať pozornosť a následne ho vložiť do košíka. Ale čo ak chceme zistiť, ako výrobok a jeho životný cyklus ovplyvňujú životné prostredie? Za týmto účelom by v blízkej budúcnosti mohlo byť na potraviny pridané ďalšie označenie – ekologické skóre Eco-score.

Hoci sa v súčasnej dobe najväčšia pozornosť sústredí na nutričné označenie Nutri-score, označovanie udržateľných výrobkov je vo fáze testovania a spotrebitelia si ho už môžu vyskúšať v niekoľkých európskych krajinách, pričom najsilnejšie sa presadzuje vo Francúzsku. V budúcnosti by sme sa aj vďaka Eco-score mohli dočkať jednotného systému označovania potravinárskych výrobkov v rámci kľúčovej potravinovej stratégie EÚ Farm to Fork. „Komisia preskúma spôsoby, ako zladiť environmentálne požiadavky občanov a vytvoriť rámec pre označovanie udržateľnosti v súčinnosti s ďalšími nutričnými, klimatickými, environmentálnymi a sociálnymi aspektmi potravinárskych výrobkov,“ píše Európska komisia na internetovej stránke Farm to Fork.

Nedostatok informácií o udržateľnosti

Štúdia Deloitte Sustainability & Consumer Behaviour z roku 2021 ukázala, že udržateľnosť je jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní spotrebiteľov. Až 55% britských spotrebiteľov uviedlo, že pri nákupe dávajú prednosť značkám, ktoré sa správajú udržateľne. Na obaloch však nenájdu dostatok informácií, aby sa mohli pri nákupe informovane rozhodnúť. To potvrdzuje aj štúdia poradenskej spoločnosti Capgemini, podľa ktorej 49% respondentov uviedlo, že nemá dostatok informácií, aby si overili tvrdenie o udržateľnosti výrobku, a 44% dopytovaných neverí tvrdeniam uvedeným na výrobkoch. Riešením tohto problému by mohlo byť označenie zamerané na udržateľnosť. „Spotrebiteľ sa môže napríklad rozhodnúť vymeniť kešu za udržateľnejšiu verziu alebo si vybrať úplne iný snack. Alebo môže byť prekvapený vysokým dopadom avokáda na životné prostredie a rozhodnúť sa kúpiť humus,“ hovorí Marjolein Hanssen, analytička Rabobank, Food navigator.

V niektorých európskych krajinách sa metóda označovania udržateľnosti Eco-Score už dostala do testovacej fázy. Obchodný reťazec Carrefour označil viac ako 25 000 výrobkov, reťazec reštaurácií Ellior zaviedol novú metódu v siedmich pobočkách a Lidl v Škótsku a Belgicku rovnako zahájil testovaciu fázu. Ďalším maloobchodným predajcom, ktorý vo svojich predajniach testuje Eco-score, je belgická skupina Colruyt. „Spotrebitelia chcú jednoduché a relevantné informácie. Chcú poznať viac než len zdravotné výhody a výživovú hodnotu. Prieskum trhu ukazuje, že sa pýtajú tiež na dopad výrobkov na životné prostredie. Je na nás, aby sme im ako maloobchodníci uľahčili rozhodovanie, počnúc našimi značkovými výrobkami,“ uvádza Stefan Goethaert zo skupiny Colruyt Retail Detail.

Ako zákazníci vnímajú Eco-score?

Dvaja z troch spotrebiteľov sa rozhodli pre kúpu výrobku na základe ekologického skóre, zatiaľ čo 67 % si nevybralo výrobok kvôli jeho nízkej hodnote. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vykonala poradenská spoločnosť Eco2Initiative na vzorke 6 000 spotrebiteľov nakupujúcich v obchodoch, aplikáciách a doručovacích službách. Pozitívne výsledky zaznamenal tiež francúzsky internetový obchod La Fourche, ktorý ako prvý zaviedol Eco-score. Z jeho štúdie vyplýva, že 70% spotrebiteľov ľahko rozpoznalo značku Eco-Score a 62 % sa domnieva, že prítomnosť loga je dôležitým kritériom pri nákupe. Okrem toho spoločnosť La Fourche zaznamenala tiež zvýšený predaj výrobkov s vysokým skóre.

Iniciatíva Eco-Score však nie je jedinou snahou uľahčiť spotrebiteľom voľbu na základe udržateľnosti. Podobný projekt zahájila tiež britská mimovládna organizácia Foundation Earth. Spolieha na podporu niekoľkých veľkých potravinárskych skupín, ako sú Danone, Pepsi alebo Nestlé. Oba projekty však majú spoločného menovateľa v metóde posudzovania životného cyklu (LCA).

Ako vzniká ekoskóre?

Ekologické skóre výrobkov sa vypočítava na základe verejne dostupných údajov francúzskych výskumných ústavov ADEME a INRAE. Ich databáza obsahuje údaje pre LCA a hodnotenie záťaže životného prostredia pre viac ako 2 500 kategórií výrobkov. Metóda LCA sa zameriava na šesť výrobných krokov: poľnohospodárstvo, výrobu, balenie, prepravu, distribúciu a spotrebu. Hodnotí dopad na 14 environmentálnych ukazovateľov, od zmeny klímy, cez uhlíkovú stopu až po znečistenie ovzdušia a vody. V prípade ekologického hodnotenia však boli kritériá LCA doplnené o ďalšie, ako je recyklovateľnosť obalov, pôvod výrobných surovín alebo dopad na ohrozené druhy a biodiverzitu.

Budúcnosť označovania udržateľnosti potravín ukáže až čas. V niekoľkých európskych krajinách však už vstúpilo do testovacej fázy a spotrebitelia na projekt reagujú pozitívne. Značky im pomáhajú informovanejšie sa rozhodovať a v prípade, že sa nachádzajú na výrobkoch, menia ich nákupné správanie. Pomôcť napovedať môžu už teraz EKO logá, ktoré nájdeme na vybraných výrobkoch aj na Slovensku. Prehľad základných log si môžete prečítať v našom článku: Jednoduchý sprievodca ekologami.

Zdroj foto a text:
partnerský magazín Packaging Herald, ktorý sa venuje novinkám a trendom v obalovom priemysle a súvisiacich odvetviach. Vytvára platformu pre zdieľanie informácií medzi všetkými subjektmi, ktorí sa na vývoji a výrobe obalov podieľajú a zároveň inšpiruje k inováciám. Aktuálne vydanie si môžete prečítať TU.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok vašim známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook EkoReštart
Instagram @ekorestart.sk
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.