Zákaz držby tigrov, medveďov a primátov v súkromných chovoch

Aktualizované: 9.12.2021 Poslanci Národnej rady SR schválili 9.12.2021 novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané …