Klimatické zmeny: Čo hrozí budúcim generáciám?

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním a ľudskou nedbanlivosťou sú čoraz výraznejšie. Čomu budú musieť čeliť budúce generácie? Môžeme nelichotivé vyhliadky ešte zmeniť?  Zmena klímy ovplyvňuje ľudí aj prírodné ekosystémy na …