Čo je mitigácia a prečo je klimatická zmena postrachom?

Klimatická zmena, resp. klimatická kríza je téma, ktorá sa v médiách objavuje stále častejšie. Správy informujú o hrozbách ako neustále sa zhoršujúca uhlíková stopa, či silnejúci skleníkový efekt. Aj klimatický samit …