Biodiverzita lesa a tipy na jej ochranu

Lesy sú našim dedičstvom, ktoré nám nadelila matka príroda. Svojou majestátnosťou a rozlohou sa vypínajú takmer po celej našej krajine. Les predstavuje osobitný typ rastlinných spoločenstiev, ktoré tvoria rôzne druhy drevín, …