V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I August 2023

Ženevské komunitné špajze využívajú zdieľanie, aby zabránili plytvaniu potravinami V snahe znížiť množstvo odpadu ženevská nezisková organizácia Free-Go zavádza do ulíc voľne prístupné chladničky, do ktorých môžu ľudia priniesť jedlo, …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Júl 2023

Belgicko zakáže dovoz poľovníckych trofejí z ohrozených druhov zvierat Belgicko urobilo dôležitý krok v ochrane voľne žijúcich živočíchov schválením návrhu na zákaz dovozu poľovníckych trofejí ohrozených druhov zvierat. Cieľom návrhu je chrániť …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Jún 2023

Výrazná podpora pre zelené projekty poputuje samosprávam, školám a nadáciám Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky podporí ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov a environmentálne …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Máj 2023

Nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Nová právna úprava zvyšuje sadzby …

správy novinky ekológia

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Marec 2023

Boli zverejnené nové podmienky projektu Obnov dom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla. Projekt Obnov dom …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Október 2022

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh …